Kontakt

Tel. +4881 45 21 400
E-mail: dgr@syntea.pl

Pośrednictwo pracy

Syntea oferuje przedsiębiorcom pomoc w znalezieniu kandydatów do pracy o odpowiednich kwalifikacjach i uzupełnienie ich kompetencji pod konkretne wymagania stawiane przez pracodawcę, dzięki czemu nie tylko optymalizowany jest czas wdrażania nowego pracownika, ale także koszty związane z doszkalaniem. Z kolei dla naszych Klientów indywidualnych - osób poszukujących pracy – dobieramy odpowiednią ścieżkę kompetencyjną, realizujemy szkolenia, przeprowadzamy egzaminy potwierdzone uznanymi certyfikatami i pomagamy w uzyskaniu odpowiedniej pracy.

Naszym działaniom przyświeca nadrzędny cel dostarczenia pracodawcom gotowych do pracy i wykwalifikowanych pracowników, a osobom, które korzystają z usług edukacyjnych Syntei ułatwienie i pomoc w zdobyciu satysfakcjonującego zatrudnienia. Prowadzony przez nas monitoring zmian na rynku pracy oraz współpraca z instytucjami rynku pracy i pracodawcami nie tylko krajowymi, ale także zagranicznymi, umożliwia nam efektywne reagowanie na zachodzące zmiany, a także podpowiadanie najlepszych rozwiązań naszym Klientom.